چند خدایی نداریم و توحید نیز تک خدایی نیست!

چند خدایی نداریم و توحید نیز تک خدایی نیست! از ۱۳۵۸ مهم ترین سوال و دغدغه ای که لطف الله میثمی در جان مان کاشت این بود که خدایی می خواهم  که متولد نشود نمیرد جاودانه باشد بی نهایت باشد همه جا باشد بدون هیچ استثنایی در دسترس همه باشد زنده باشد بشنود ببیند بفهمد دستگیری کند …
ادامه ی نوشته چند خدایی نداریم و توحید نیز تک خدایی نیست!

کتاب کودکان روزتان مبارک باد

کتاب کودکان روزتان مبارک باد از سری کتاب های شش گانه “من از امروز می توانم” کتاب کودکان روزتان مبارک باد  است که توسط راحله قیداری و مازیار تهرانی برای کلاس اولی ها به رشته تحریر در آمده و از سال ۱۳۸۱ تاکنون در کتاب فارسی اول دبستان معرفی شده است اما مدیریت ناسالم در …
ادامه ی نوشته کتاب کودکان روزتان مبارک باد

کتاب دکتر و پرستار – پاکبان

 کتاب دکتر و پرستار – پاکبان از سری کتاب های شش گانه “من از امروز می توانم” کتاب دکتر و پرستار – پاکبان  است که توسط راحله قیداری و مازیار تهرانی برای کلاس اولی ها به رشته تحریر در آمده و از سال ۱۳۸۱ تاکنون در کتاب فارسی اول دبستان معرفی شده است اما مدیریت …
ادامه ی نوشته کتاب دکتر و پرستار – پاکبان

کتاب پدر دوستت دارم – کلاس اولی ها

کتاب پدر دوستت دارم – کلاس اولی ها از سری کتاب های شش گانه “من از امروز می توانم” کتاب پدر دوستت دارم است که توسط راحله قیداری و مازیار تهرانی برای کلاس اولی ها به رشته تحریر در آمده و از سال ۱۳۸۱ تاکنون در کتاب فارسی اول دبستان معرفی شده است اما مدیریت …
ادامه ی نوشته کتاب پدر دوستت دارم – کلاس اولی ها

کتاب کارمند بانک – سرباز

کتاب کارمند بانک – سرباز از سری کتاب های شش گانه “من از امروز می توانم” کتاب کارمند بانک – سرباز  است که توسط راحله قیداری و مازیار تهرانی برای کلاس اولی ها به رشته تحریر در آمده و از سال ۱۳۸۱ تاکنون در کتاب فارسی اول دبستان معرفی شده است اما مدیریت ناسالم در …
ادامه ی نوشته کتاب کارمند بانک – سرباز

مادر دوستت دارم

کتاب مادر دوستت دارم از سری کتاب های شش گانه “من از امروز می توانم” کتاب مادر دوستت دارم است که توسط راحله قیداری و مازیار تهرانی برای کلاس اولی ها به رشته تحریر در آمده و از سال ۱۳۸۱ تاکنون در کتاب فارسی اول دبستان معرفی شده است اما مدیریت ناسالم در عرصه فرهنگ، …
ادامه ی نوشته مادر دوستت دارم

کتاب ایران دوستت دارم

کتاب ایران دوستت دارم از سری کتاب های شش گانه “من از امروز می توانم” کتاب ایران دوستت دارم است که توسط راحله قیداری و مازیار تهرانی برای کلاس اولی ها به رشته تحریر در آمده و از سال ۱۳۸۱ تاکنون در کتاب فارسی اول دبستان معرفی شده است اما مدیریت ناسالم در عرصه فرهنگ، …
ادامه ی نوشته کتاب ایران دوستت دارم

مشاوره چیست و مشاور مناسب کیست؟

مشاوره چیست و مشاور مناسب کیست؟ من امروز با مشکلی مواجه هستم آیا لازم است به مشاور مراجعه کنم و از او مشاوره بگیرم؟ مشاور مناسب برای این موضوع چه کسی است؟ تحصیلات دانشگاهی مشاور تا چه مقطعی باید باشد؟ آیا داشتن تحصیلات دانشگاهی برای مشاور بودن کافی است؟ مهارت و تجربه و شخصیت مشاور چقدر مهم است؟